Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -Hemoglobiini-A1c (6128 B -HbA1c )

Päivitys

25.02.2010

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 213 2519.

Yleistä

Punasolujen pääasiallisin hemoglobiini on HbA (n. 90 %). Punasolujen elinaikana voi hemoglobiinimolekyyli muuttua mm. glykosylaation, asetylaation ja karbamylaation seurauksena. Määrällisesti tärkein fraktio on glykoitunut HbA1c (n. 80 %), joka muodostuu, kun glukoosi liittyy ß-ketjun aminoterminaaliseen päähän. Glykoituneen HbA1c:n määrän vaihtelu riippuu veren sokerin vaihteluista punasolujen eliniän aikana. Tutkimuksen vastausyksiköt mmol/mol ja % ilmaisevat glykoituneen Hb:n osuuden kokonais-Hb:sta.

Indikaatiot

Diabeteksen hoitotasapainon seuranta.

Esivalmistelut

Paastoa ei tarvita.

Menetelmä

Immunologinen IFCC-tasoon kalibroitu menetelmä.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

Saman päivän kuluessa.

Häiriötekijät

Punasolujen eliniän poikkeamat, hemoglobiinivarianttien vaikutukset.

Näyteastia

3 ml:n EDTA-putki (lila korkki).

Näyte (minimi)

3 ml EDTA-verta. Kiireellisissä tapauksissa HbA1c voidaan määrittää näytteenoton yhteydessä immunologisella pikamäärityksellä ihopistosnäytteestä. Katso 9019 B-HbA1cVT.

Näytteen säilytys

Kokoverinäyte säilyy 2-3 vrk huoneenlämmössä ja viikon jääkaapissa. Ei pakasteta.

Aluenäytteenotto

Kokoverinäyte voidaan lähettää huoneenlämpöisenä. Perjantaina otetut näytteet, mikäli eivät ole perillä saman päivän aikana, säilytetään jääkaapissa maanantaihin ja lähetetään kylmälähetyksenä.

Viitearvot
Kaikki20 - 42 mmol HbA1c/mol Hb4.0 - 6.0 %
Diabeetikot:
hyvä hoitotasapainoalle 53 mmol/mol alle 7.0 %
tyydyttävä hoitotasapaino53 - 75 mmol/mol7.0 - 9.0 %
huono hoitotasapainoyli 75 mmol/molyli 9.0 %
Tulkinta

B-HbA1c-pitoisuus kuvastaa 1-2 kuukautta ennen näytteenottoa vallinnutta hoitotasapainoa, eikä se välttämäti vastaa sen hetken veren glukoositasoa. Hyperglykemia kiihdyttää HbA1c:n muodostumista ja sen pitoisuus nousee huonossa hoitotasapainossa jopa 3-kertaiseksi normaaliin verrattuna. Hyperglykemian korjaantumisen jälkeen HbA1c vähenee 10-20 päivän kuluessa ja aleneminen voi jatkua 2-3 kuukauden ajan.

Fetaalihemoglobiini ei häiritse itse määritystä, mutta jos totaalihemoglobiini sisältää fetaalihemoglobiinia paljon (HbF yli 10 %), voi HbA1c-tulos alentua. Hb-varianttien mahdolliset vaikutukset glykoituneen HbA1c:n tulokseen tulee huomioida (mm. maahanmuuttajat). Punasolujen eliniän vaikutukset; hemolyyttinen anemia saattaa alentaa ja polysytemia kohottaa HbA1c-tulosta.

Glykoituneen hemoglobiinin (HbA1c) yksikön muutos kansainvälisen suosituksen mukaiseksi

Kansainvälinen kliinisen kemian kattojärjestö IFCC on kehittänyt HbA1c:lle spesifiset referenssimittausjärjestelmät. Nykyisestä DCCT:n (The Diabetes Control and Complication Trial) perustavista epäspesifisistä määritysmenetelmistä luovutaan, jotta eri maiden kirjavien rutiinimenetelmien tulostaso saadaan nykyistä paremmin yhdenmukaistettua.

Potilastulokset ilmoitetaan toistaiseksi molemmissa yksiköissä

HbA1c IFCCHbA1c DCCT
20 mmol/mol4.0 %
31 mmol/mol5.0 %
42 mmol/mol6.0 %
48 mmol/mol6.5 %
53 mmol/mol7.0 %
58 mmol/mol7.5 %
64 mmol/mol8.0 %
75 mmol/mol9.0 %
86 mmol/mol10.0 %
Molaarinen yksikkö otettu käyttöön 26.02.2010. Yksikkömuuntotaulukko

Yksikkömuunnosyhtälöt:

HbA1c(%) = 0.0915 x HbA1c(mmol/mol) + 2.15

HbA1c(mmol/l) = 10.93 x HbA1c( % ) - 23.50

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Matti Väisänen p. (06) 323 2502