Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Hemoglobiini-A1c (6128 B -HbA1c )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

16.11.2016

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519.

Yleistä

Punasolujen pääasiallisin hemoglobiini on HbA (n. 90 %). Punasolujen elinaikana voi hemoglobiinimolekyyli muuttua mm. glykosylaation, asetylaation ja karbamylaation seurauksena. Määrällisesti tärkein fraktio on glykoitunut HbA1c (n. 80 %), joka muodostuu, kun glukoosi liittyy ß-ketjun aminoterminaaliseen päähän. Glykoituneen HbA1c:n määrän vaihtelu riippuu veren sokerin vaihteluista punasolujen eliniän aikana. Katso myös tutkimukset 9019 B -VTHbA1c ja 10029 B -LCHbA1c.

Indikaatiot

Diabeteksen diagnoosi ja hoitotasapainon seuranta.

Esivalmistelut

Paastoa ei tarvita.

Menetelmä

Immunologinen IFCC-tasoon kalibroitu menetelmä. Spesifinen referenssimittausjärjrstelmään perustuva määritysmenetelmä, jonka tutlostuksessa käytetään SI-järjestelmään perustuvaa yksikköä mmol/mol. Se ilmaisee glykoituneen Hb:n osuuden kokonais-Hb:sta = B-HbA1c/B-Hb.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

Saman päivän kuluessa.

Häiriötekijät

Punasolujen eliniän poikkeamat, hemoglobiinivarianttien vaikutukset.

Näyteastia

3 ml:n EDTA-putki (lila korkki).

Näyte (minimi)

3 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys

Kokoverinäyte säilyy 2-3 vrk huoneenlämmössä ja viikon jääkaapissa. Ei pakasteta.

Aluenäytteenotto

Kokoverinäyte voidaan lähettää huoneenlämpöisenä. Perjantaina otetut näytteet, mikäli eivät ole perillä saman päivän aikana, säilytetään jääkaapissa maanantaihin ja lähetetään kylmälähetyksenä.

Viitearvot

Kaikki

20 - 42 mmol HbA1c/mol Hb 4.0 - 6.0 %

Diabeetikot

Diagnoosiraja 48 mmol/mol 6.5%
hyvä hoitotasapaino alle 53 mmol/mol alle 7.0 %
tyydyttävä hoitotasapaino 53 - 75 mmol/mol 7.0 - 9.0 %
huono hoitotasapaino yli 75 mmol/mol yli 9.0 %

Tulkinta

B-HbA1c-pitoisuus kuvastaa 1-2 kuukautta ennen näytteenottoa vallinnutta hoitotasapainoa, eikä se välttämäti vastaa sen hetken veren glukoositasoa. Hyperglykemia kiihdyttää HbA1c:n muodostumista ja sen pitoisuus nousee huonossa hoitotasapainossa jopa 3-kertaiseksi normaaliin verrattuna. Hyperglykemian korjaantumisen jälkeen HbA1c vähenee 10-20 päivän kuluessa ja aleneminen voi jatkua 2-3 kuukauden ajan.

Fetaalihemoglobiini ei häiritse itse määritystä, mutta jos totaalihemoglobiini sisältää fetaalihemoglobiinia paljon (HbF yli 10 %), voi HbA1c-tulos alentua. Hb-varianttien mahdolliset vaikutukset glykoituneen HbA1c:n tulokseen tulee huomioida (mm. maahanmuuttajat). Punasolujen eliniän vaikutukset; hemolyyttinen anemia saattaa alentaa ja polysytemia kohottaa HbA1c-tulosta.

Glykoituneen hemoglobiinin B-HbA1c tulostusyksikkönä käytetään 1.12.2016 lähtien kansainvälisen suosituksen mukaisesti ainoastaan mmol/mol.

Molaarinen yksikkö otettu käyttöön 26.02.2010. Yksikkömuuntotaulukko

Maailmanlaajuisesti DCCT:n (The Diabetes Control and Complication Trial) perustavista vanhoista ja epäspesifisistä määritysmenetelmistä (%-yksikkö) luovutaan, jotta eri maiden kirjavien rutiinimenetelmien tulostaso saadaan nykyistä paremmin yhdenmukaistettua.

Yksikkömuunnosyhtälöt:

HbA1c(%) = 0.0915 x HbA1c(mmol/mol) + 2.15

HbA1c(mmol/l) = 10.93 x HbA1c( % ) - 23.50

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*1.12.2016 %-tulostus lopetetaan