Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Li-CXCL13-kemokiinipitoisuus (6424 Li-CXCL13 )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

12.9.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/mikrobiologia/(02) 313 1674.

Yleistä

Neuroborrelioosin likvorista tehtävä laboratoriodiagnostiikka perustuu likvorin pleosytoosiin ja etenkin Borrelia burgdorferi –bakteerille spesifisten vasta-aineiden intratekaalisen tuotannon osoittamiseen potilaan likvorinäytteessä.

Intratekaalisen vasta-ainetuotannon käyttöön liittyy kaksi ongelmaa, jotka rajoittavat menetelmän käyttökelpoisuutta. Neuroborrelioosin alkuvaiheessa intratekaaliset vasta-aineet eivät ole välttämättä ehtineet nousta mitattavalle tasolle ja toisaalta hoidetun neuroborrelioosin jälkeen vasta-aineet ja myös vastaainetuotantoa kuvaavat indeksit voivat pysyä koholla ainakin kuukausia, mikä vaikeuttaa mm. myöhemmin saadun uuden neuroborrelioosin diagnostiikkaa.

CXCL13 on kemokiini, jota tuottavat neuroborrelioosin yhteydessä keskushermoston borreliabakteerien stimuloimat immuunipuolustuksen solut. CXCL13 puolestaan houkuttelee keskushermostoon B-lymfosyyttejä, jotka tuottavat likvoritilaan borreliaspesifisiä vasta-aineita. CXCL13 pitoisuus nousee likvorissa todennäköisesti muutamia päiviä ennen vastaainetuotannon käynnistymistä. Toisaalta pitoisuudet laskevat jyrkästi neuroborrelioosin antibioottihoidon myötä.

Likvorin CXCL13 pitoisuuden nousu on varsin spesifistä neuroborrelioosille. Neurosyfiliksen, Cryptococcus neoformans -meningiitin ja keskushermostolymfooman yhteydessä on myös kuvattu merkittäviä pitoisuuden nousuja. Sen sijaan keskushermoston virusinfektioissa (HSV, VZV, TBE, enterovirukset) ja MS-taudissa CXCL13-pitoisuus nousee vain lievästi. Testi on käyttökelpoinen myös lasten neuroborrelioosissa.

Indikaatiot

Neuroborrelioosiepäily, yhdessä Li-BorrAb ja S -BorrAb-tutkimusten kanssa.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (EIA).

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Näyteastia

6 ml lisäaineeton muoviputki (BD 368501, vaaleanruskea korkki).

Näyte (minimi)

0.5 ml likvoria. Li-BorrAb-tutkimus voidaan tehdä samasta putkesta.

Näytteen säilytys

+4 °C

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

alle 7.8 pg/ml

Tulkinta

Tulos ilmoitetaan yksikkönä pg/ml. Jos potilaasta on pyydetty myös Li-BorrAb ja S-BorrAb -tutkimukset, vastaukseen liittyy lausunto. Mittausalueen alaraja on 7,8 pg/ml. Terveillä ihmisillä likvorin CXCL13-pitoisuus on pääsääntöisesti alle 7,8 pg/ml. Hoitamattoman neuroborrelioosin yhteydessä CXCL13 pitoisuus on yleensä vähintään satoja pikogrammoja millilitrassa, ja usein yli 500 pg/ml. Pitoisuus laskee nopeasti antibioottihoidon myötä.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*23.10.2013 Uusi tutkimus.
*12.9.2018 Uusi tutkimusnumero.