Vaasa, laboratorio-ohjekirja

fP-Laktaatti (2184 fP-Laktaat )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

2.12.2021

Tekopaikka

Fimlab Vaasa/Kemian laboratorio/(06) 213 2520, Pietarsaaren sairaalan laboratorio/(06) 786 2260, Selkämeren sairaalan laboratorio/(06) 213 2796.

Yleistä

Laktaattia syntyy glykolyysissä. Esim. hapen puute ja eräät entsyymipuutokset aikaansaavat laktaatin kertymisen elimistöön ja soluista laktaatti siirtyy verenkiertoon. Veren laktaatti/pyruvaatti-suhde kuvastaa solujen hapetus/pelkistyspotentiaalia ja on tasoa 10-20. Suhde voidaan laskea kaavasta 1000 x laktaatti/pyruvaatti (ks. B -Pyruv).

Indikaatiot

Kudoshapetuksen arviointi, hyperlaktasemian (diabetes, perinnölliset entsyymipuutokset, mitokondriaaliset taudit) diagnostiikka ja seuranta sekä intoksikaation seuranta.

Esivalmistelut

Jos potilaasta on tilattu/aiotaan tilata verikaasuanalyysi (aB-VeKaasT tai vB-VeKaasT), älä tilaa laktaattia erikseen.

Menetelmä

Entsymaattinen amperometrinen.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

0.5 tunnin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Häiriötekijät

Etyleeniglykolimyrkytyksessä menetelmä mittaa myös glykolihappoa, jolloin saadaan huomattavan korkeita tuloksia.

Näyteastia

Verikaasuruisku Radiometer safePICO Aspirator, ks. käyttöohje.

Pietarsaaren sairaalassa käytetään Li-hepariiniputkea.

Näytteenotto

Verikaasuruisku sekoitetaan heti ja poistetaan ilmakuplat. Li-Hepariiniputki säilytetään kylmässä ja mitataan mahdollisimman nopeasti.

Näyte (minimi)

0.5 ml (40 µl) hepariiniverta.

Näytteen säilytys

Verikaasuruiskuun tai vakuumiputkeen otettu näyte on mitattava 30 min kuluessa näytteenotosta, ellei sitä ole jäähdytetty välittömästi alle +5 °C lämpötilaan.

Viitearvot

Aikuiset, vena 0.5-2.2 mmol/l
Aikuiset, arteria 0.5 - 1.6 mmol/l

Vastasyntyneillä veren laktaattipitoisuudet ovat n. 30-50% aikuisten arvoja korkeammat ja alle 7-vuotiailla lapsilla veren laktaatin viitearvojen yläraja on vielä n. 20% aikuisten arvoja korkeampi.

Tulkinta

Jo vähäinenkin työ johtaa laktaattiarvojen kohoamiseen veressä. Kohonneita arvoja on mm. seuraavissa taudeissa: kudosanoksia (esim. shokki, jossa arvot yli 8 mmol/l liittyvät huonoon ennusteeseen), maitohappoasidoosi ja diabeteksen ketoasidoosi. Kliinisesti merkittävän hyperlaktasemian syy on yleensä nopeasti alkanut, voimakas hypoksia. Kroonisessa hypoksiassa laktaatti ei yleensä juurikaan nouse. Diabeettisessa ketoasidoosissa laktaatti voi olla ketohappojen ohella pääasiallinen happokomponentti. Kohonneita veren laktaattipitoisuuksia tavataan myös alkoholin käytössä, salisylaatti- ja metanoli-intoksikaatioissa, nesteen menetystiloissa, maligniteeteissa, aineenvaihduntasairauksissa (glykogenolyysit ja mitokondriaaliset taudit lapsilla) ja tiamiinin puutteessa.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*4.6.2020 Lisätty hepariiniputki näyteastiavaihtoehdoksi.
*2.12.2021 Poistettu fluoridisitraattiputki.