Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-Mycobacterium tuberculosis, nukleiinihapon osoitus (4490 __-TbNhO )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

2.4.2014

Tekopaikka

HUSLAB/Mykobakteriologian yksikkö, puh. (09) 4717 5991.

Lähete

HUSLAB, Bakteriologian tutkimukset. Lähete täytettävä asianmukaisesti.

Yleistä

Viljely ja värjäys ovat edelleen tuberkuloosidiagnostiikan kulmakiviä. Nopeutensa vuoksi nukleiinihappojen monistukseen perustuvat menetelmät sopivat täydentäviksi tutkimuksiksi. Ne soveltuvat erityisesti käytettäviksi värjäyspositiivisissa hengitystienäytteissä erottelemaan M. tuberculosis muista mykobakteereista.

Värjäys negatiivisissa hengitystienäytteissä, joissa basillia on selvästi vähemmän, monistusmenetelmien herkkyys viljelyyn verrattuna on vaihdellut eri tutkimuksissa välillä 57-100%.

Ekstrapulmonaarisen tuberkuloosin kliininen kuva voi olla hyvin vaihteleva (tuberkuloottinen pleuriitti, luu- ja niveltuberkuloosi, munuaistuberkuloosi, tuberkuloottinen meningiitti, ihotuberkuloosi, tuberkuloottiset abskessit ja fistelit) ja diagnostiikka vaikeaa. Viljely ja värjäys ovat edelleen perusmenetelmiä. Nukleiinihappojen monistukseen perustuvaa M. tuberculosiksen osoitusta voidaan käyttää viljelyn lisänä. Koska ekstrapulmonaarisissa näytteissä basillien lukumäärä on usein vähäinen ja lopulliseen analyysiin tuleva näytetilavuus pieni (100 µl), näiden menetelmien herkkyys on viljelyyn verrattuna usein vaatimaton (tutkimuksesta ja materiaalista riippuen 30-90%).

Indikaatiot

Tuberkuloosibakteerien nopea osoittaminen. Tutkimus on lisäksi käyttökelpoinen sellaisten näytteiden yhteydessä, joissa viljelyn on osoitettu olevan epäherkän (likvori, nivelneste, luunäytteet yms.).

Esivalmistelut

Potilaalle on pyydettävä aina myös 9552 Ex-TbVrVi (Mycobacterium tuberculosis, värjäys ja viljely ysköksestä), 9600 -TbVrVi (Mycobacterium tuberculosis, värjäys ja viljely) tai 4438 B-TbEVi (Mycobacterium, erikoisviljely), koska herkkyysmääritystä varten tarvitaan viljelty mikrobi.

Menetelmä

Tuberkuloosibakteerin DNA:n rpoB-geenialue monistetaan reaaliaikaisella PCR-menetelmällä (Xpert MTB/RIF, Cepheid, USA). Samanaikaisesti testillä voidaan todeta mahdollinen rifampisiiniresistenssi. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

Tulokset valmistuvat seuraavana päivänä näytteen saapumisesta laboratorioon. Positiiviset tulokset ilmoitetaan puhelimitse.

Näyte (minimi)

Yskös: Yskösnäytteitä (2 ml) suositellaan otettavaksi 2-3 eri aamuina tuberkuloosibakteerin epäsäännöllisen erityksen takia. Yskösnäytteet lähetetään ysköspurkeissa.

Veri- ja luuydinnäytteet: otetaan EDTA-putkeen: luuydintä 1-2 ml, verta n. 5 ml.

Muut näytteet: bronkuslima, BAL-neste, pleuraneste, kudospala, likvori, aspiraatti yms. lähetetään steriilissä tai puhtaassa putkessa (esim. 50 ml:n polypropeeniputki). Putkia saa laboratorion tarvikejakelusta B3.

Näyteastiat on aina pakattava omiin muovipusseihin, erilleen lähetteistä. Tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteen laatu. Näyte voidaan kuljettaa tutkittavaksi huoneenlämpöisenä, mutta kuljetuksen viivästyessä näyte tulee säilyttää jääkaapissa.

Näytteen säilytys

3 vrk jääkaapissa +5 ºC.

Näytteen lähetys

Ma - pe kylmälähetyksenä.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Positiivinen tulos merkitsee sitä, että näytteessä on M. tuberculosis -kompleksiin kuuluvan bakteerin, meillä tavallisimmin m. tuberculosiksen DNA:ta. Sitä saattaa tuberkuloosissa löytyä pitkäänkin lääkityksen aloittamisen jälkeen. Myös M. bovis BCG (Calmette-kanta) antaa testissä positiivisen tuloksen. Lisäksi testi toteaa mahdollisen rifampisiiniresistenssiä koodaavan geenin mutaation, mikä yli 95%:ssa tapauksista merkitsee MDR-tuberkuloosikantaa.

Värjäyspositiivisessa keuhkotuberkuloosissa menetelmän herkkyys on 99-100% ja värjäysnegatiivisessa taudissa yli 80%. Negatiivinen tulos ei siten aina poissulje tuberkuloosia. Leprassa ja atyyppisten mykobakteerien aiheuttamissa taudeissa testi antaa negatiivisen tuloksen.

Verrattuna perinteiseen rifampisiinin herkkyysmääritykseen rifampisiiniresistenssigeenin osoittamistestin herkkyys ja spesifiteetti ovat n. 98%.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*27.3.2013 Tekopaikkamuutos, uusi tutkimusnumero.
*2.4.2014 Työlista tarvitaan näytteen mukaan.