Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-Tuberkuloosibakteeri, Vr+Vi (9600 __-TbVrVi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

21.11.2018

Tekopaikka

HUSLAB/Mykobakteriologian yksikkö, puh. (09) 4717 5991.

Esivalmistelut

Tutkimus on tarkoitettu iho-, märkä-, pleura-, kudos- ja likvornäytteille. HUOM! Näytteen laatu on aina merkittävä lähetetietoihin!

Jos halutaan yskösnäytteestä kiireellinen värjäys, pitää soittaa etukäteen mikrobiologian laboratorioon puh. 2842 jotta näyte ehtii kuljetukseen. Näytteet värjätään saman päivän aikana, mikäli ne ehtivät HUSLAB:n mykobakteriologian laboratorioon klo 14.00 mennessä. Muutoin värjäys tehdään seuraavana aamuna.

Uudet Mycobacterium tuberculosis -löydökset lähetetään THL:n mykobakteerilaboratorioon herkkyysmääritystä varten.

Menetelmä

Haponkestävien sauvojen auramiinivärjäys: Uudet positiiviset värjäyslöydökset soitetaan lähettäjälle välittömästi. Akkreditoitu menetelmä.

Geenimonistus: Uudet värjäyspositiiviset näytteet tutkitaan M. tuberculosis complex -spesifisellä geenimonistestillä, jolla saadaan myös alustava herkkyys rifampisiinille. Jos potilaalla on toistuvasti värjäyspositiivisia näytteitä, geenimonistustesti tehdään 3 kk välein. Tulokset vastataan 1-2 työpäivän aikana. M. tuberculosis complex -löydös soitetaan näytteen lähettäjälle. Akkreditoitu menetelmä.

Viljely: suoritetaan sekä kiinteälle että nestemäiselle mykobakteerielatusaineelle. Mikäli viljelyssä kasvaa haponkestäviä sauvoja, vastataan tulos välittömästi. Lajimääritys geenikoettimilla tehdään viikon kuluessa. Jos potilaalla on toistuvia löydöksiä, lajinimi varmistetaan 3 kk välein. M. tuberculosis -löydökset soitetaan näytteen lähettäjälle. Akkreditoitu menetelmä. Mikäli lajinimeä ei saada, määritys tehdään alihankintana THL:ssä (MycoTy).

Uusille löydöksille tehdään mikrobilääkeherkkyysmääritys alihankintana THL:ssä (MycoHe). Jos potilaalla on toistuvia löydöksiä, herkkyysmääritys tehdään 6 kk välein tai erikseen pyydettäessä.

Tulos valmiina

Negatiivinen viljelytulos on valmiina kahdeksan viikon kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon. Värjäystulos valmis 1-2 työpäivän kuluessa.

Näyteastia

Pleuraneste, -BAL ja bronkuslimanäytteet: 50 ml:n puhdas, säilöntäaineeton kierrekorkillinen polypropeeniputki (esim. Falcon). Ota näytettä mahdollisuuksien mukaan 45 ml. Ehdoton minimi on 1-2 ml. Putkia saa laboratorion tarvikejakelusta B3.

Märkä, kudospalat ym. ei-nestemäiset näytteet: 30 ml:n kierrekorkillinen lusikaton ulostenäytepurkki. Kudospalan minimikoko on 3x3 mm. Kudospalaa ei saa kääriä esim. sideharsoon.

Mikäli märkänäytettä on vähän, se voidaan imeyttää pumpulitikkuun, joka laitetaan geelikuljetusputkeen (esim. Transystem).Kuivaa kuljetusputkea ei suositella. Tikkunäyte ei ole kovin suositeltava vähäisen bakteerimäärän takia. Ellei saada kudosbiopsiaa tai juoksevaa märkää, voidaan tubinäyte ottaa steriilillä näytetikulla hankaamalla näytekohtaa. Tikkunäyte ei ole kovin suositeltava vähäisen bakteerimäärän takia.

Likvor: 6 ml lisäaineeton muoviputki (BD 368501, vaaleanruskea korkki).

Lasten mahahuuhteluneste: Lasten mahahuuhtelunestenäyte otetaan natriumkarbonaattia sisältäviin putkiin heti heräämisen jälkeen. Paastoajan pitäisi olla ainakin 4 tuntia. Näytteeksi riittää 5-10 ml mahanestettä kolmena peräkkäisenä aamuna. Mikäli nestettä ei tule tarpeeksi, mahaa huuhdellaan tarpeellisella määrällä keittosuolaa. Näytteenottoputkia saa mikrobiologian välinevarastosta (B2).

Näytteenotto

Mykobakteerinäytteet on otettava steriiliin, tiiviiseen ja särkymättömään astiaan. Korkin on pysyttävä kiinni kuljetuksen aikana. Näytteet toimitetaan laboratorion kylmätiskiin +5 °C. Näytteet pakataan erillisiin muovipusseihin ja varustetaan tarpeellisin potilastunnistein. Kiireellisistä näytteistä soitetaan mikrobiologian laboratorioon, puh. 2842.

Näyte (minimi)

Pleuraneste, -BAL ja bronkuslimanäytteet: Näytteeksi aseptisesti kerättyä pleura/BAL-nestettä tai bronkuslimaa mahdollisuuksien mukaan 45 ml, ehdoton minimi 1-2 ml. Näyte on syytä ottaa kolmena peräkkäisenä aamuna erikseen.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe kylmälähetyksenä, näytteet eivät saa kuitenkaan jäätyä.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Mycobacterium tuberculosis -löydös on merkitsevä.

Värjäyspositiivinen, geenimonistuksella tuberkuloosibakteerin suhteen negatiivinen näyte viittaa vahvasti atyyppiseen mykobakteeriin. Atyyppisen mykobakteerin löytyminen kliinisestä näytteestä edellyttää jatkotutkimuksia ja useimmiten useampaa kuin yhtä eristystä ollakseen merkitsevä.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*5.3.2013 Tekopaikkamuutos, uusi tutkimusnumero.
*10.5.2013 Tutkimussisällön muutos. Eriytetty uusi erillistutkimus U -TbVi.
*3.11.2014 Märkänäytteessä voi käyttää geelikuljetusputkea.
*10.6.2013 Tutkimussisällön muutos. Eriytetty uusi erillistutkimus F -TbVi.
*13.4.2018 Tarkennettu pleuranäytteen määrät.
*21.11.2018 Lisätty lasten mahanestenäytteenotto-ohje.