Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Ex-Tuberkuloosibakteeri, värjäys ja viljely ysköksestä (9552 Ex-TbVrVi )

Tarkistettu

10.6.2013

Tekopaikka

HUSLAB/Mykobakteriologian yksikkö, puh. (09) 4717 5991.

Indikaatiot

Tuberkuloosiepäily

Esivalmistelut

Tutkimus tarkoitettu vain yskösnäytteille.

  • Muille kuin veri- virtsa, uloste ja luuydinnäytteille tilataan 9600 -Tuberkuloosibakteeri, värjäys ja viljely ( -TbVrVi)
  • Veri- ja luuydinnäytteille tilataan 4438 B -Mycobacterium, erikoisviljely (B -TbEVi)
  • Virtsanäytteille tilataan 8846 U -Mycobacterium, viljely (U -TbVi)
  • Ulostenäytteille tilataan 8397 F-Tuberkuloosibakteeri, viljely ulosteesta (F -TbVi)

Jos halutaan yskösnäytteestä kiireellinen värjäys, pitää soittaa etukäteen mikrobiologian laboratorioon puh. 2842 jotta näyte ehtii kuljetukseen. HUSLAB:n mykobakteriologian laboratorioon klo 14.00 mennessä toimitetut näytteet värjätään vielä saman päivän aikana. Muussa tapauksessa näytteen värjäys siirtyy seuraavaan aamuun.

Uudet Mycobacterium tuberculosis -löydökset lähetetään THL:n Turun osaston mykobakteerilaboratorioon herkkyysmääritystä varten.

Menetelmä

Viljely tehdään kaikista näytteistä sekä kiinteälle mykobakteerielatusaineelle (Mycobact 1, Orion) että nestemäiseen elatusaineeseen (MGIT, BBL).

Värjäysmenetelmänä on auramiinivärjäys. Kaikista värjäyspositiivisista näytteistä suoritetaan tuberkuloosibakteerin osoitus geenimonistuksella asianmukaisen hoidon pikaiseksi aloittamiseksi.

Tulos valmiina

Negatiivinen tulos on valmiina kahdeksan viikon kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyteastia

Yskös: 30 ml:n kierrekorkillinen lusikaton ulostenäytepurkki. Yskösviljelyä otettaessa potilaat ohjataan antamaan näytteeksi kunnon ysköstä, mieluiten aamulla otettua, ei pelkkää sylkeä. Löydösten maksimoimiseksi kannattaa näytteitä ottaa mahdollisuuksien mukaan vähintään 3 kpl eri päivinä.

Näytteenotto

Mykobakteerinäytteet on otettava steriiliin, tiiviiseen ja särkymättömään astiaan. Korkin on pysyttävä kiinni kuljetuksen aikana. Näytteet toimitetaan laboratorion kylmätiskiin +5 °C. Näytteet pakataan erillisiin muovipusseihin ja varustetaan tarpeellisin potilastunnistein. Kiireellisistä näytteistä soitetaan mikrobiologian laboratorioon, puh. 2842.

Näyte (minimi)

Yskös: Näytteeksi otetaan aamuysköstä 3 - 5 eri aamuina. Näytteitä ei saa yhdistää. Näyteastia: Näyte on otettava ennen ateriointia ja tupakointia. Huonoa näytettä (sylki, nenäerite) ei pidä lähettää lainkaan tutkittavaksi.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe kylmälähetyksenä, näytteet eivät saa kuitenkaan jäätyä.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Mycobacterium tuberculosis -löydös on merkitsevä. Atyyppisen mykobakteerin löytyminen kliinisestä näytteestä edellyttää jatkotutkimuksia ja useimmiten useampaa kuin yhtä eristystä ollakseen merkitsevä.

Yhteyshenkilöt

Mikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. (06) 213 2840.