Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Ex-Tuberkuloosibakteeri, värjäys ja viljely ysköksestä (9552 Ex-TbVrVi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

4.12.2020

Tekopaikka

HUSLAB/Mykobakteriologian yksikkö, puh. (09) 4717 5991.

Indikaatiot

Tuberkuloosiepäily

Esivalmistelut

Tutkimus tarkoitettu vain yskösnäytteille.

Jos halutaan yskösnäytteestä kiireellinen värjäys, pitää soittaa etukäteen mikrobiologian laboratorioon puh. 2842 jotta näyte ehtii kuljetukseen. HUSLAB:n mykobakteriologian laboratorioon klo 14.00 mennessä toimitetut näytteet värjätään vielä saman päivän aikana. Muussa tapauksessa näytteen värjäys siirtyy seuraavaan aamuun.

Uudet Mycobacterium tuberculosis -löydökset lähetetään THL:n Turun osaston mykobakteerilaboratorioon herkkyysmääritystä varten.

Menetelmä

Viljely tehdään kaikista näytteistä sekä kiinteälle mykobakteerielatusaineelle (Mycobact 1, Orion) että nestemäiseen elatusaineeseen (MGIT, BBL).

Värjäysmenetelmänä on auramiinivärjäys. Kaikista värjäyspositiivisista näytteistä suoritetaan tuberkuloosibakteerin osoitus geenimonistuksella asianmukaisen hoidon pikaiseksi aloittamiseksi.

Tulos valmiina

Negatiivinen tulos on valmiina kahdeksan viikon kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyteastia

Yskös: 30 ml:n kierrekorkillinen lusikaton ulostenäytepurkki. Yskösviljelyä otettaessa potilaat ohjataan antamaan näytteeksi kunnon ysköstä, ei pelkkää sylkeä. Koska tuberkuloosibakteereja voi erittyä ysköksiin vaihtelevasti, suositellaan kolmen eri yskösnäytteen keräämistä kahtena peräkkäisenä päivänä siten, että kaksi niistä on aamulla otettuja näytteitä (eli aamunäyte, päivänäyte, seuraavan aamun näyte).

Näytteenotto

Mykobakteerinäytteet on otettava steriiliin, tiiviiseen ja särkymättömään astiaan. Korkin on pysyttävä kiinni kuljetuksen aikana. Näytteet toimitetaan laboratorion kylmätiskiin +5 °C. Näytteet pakataan erillisiin muovipusseihin ja varustetaan tarpeellisin potilastunnistein. Kiireellisistä näytteistä soitetaan mikrobiologian laboratorioon, puh. 2842.

Näyte (minimi)

Yskös: Näytteeksi otetaan vähintään 3 näytettä, joista 2 on oltava aamulla otettua ysköstä. Näytteitä ei saa yhdistää. Näyteastia: Näyte on otettava ennen ateriointia ja tupakointia. Huonoa näytettä (sylki, nenäerite) ei pidä lähettää lainkaan tutkittavaksi.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe kylmälähetyksenä, näytteet eivät saa kuitenkaan jäätyä.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Mycobacterium tuberculosis -löydös on merkitsevä. Atyyppisen mykobakteerin löytyminen kliinisestä näytteestä edellyttää jatkotutkimuksia ja useimmiten useampaa kuin yhtä eristystä ollakseen merkitsevä.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*4.12.2020 Näytteenotto-ohje valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman mukaiseksi