Vaasa, laboratorio-ohjekirja

F -Tuberkuloosibakteeri, viljely ulosteesta (8397 F -TbVi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

2.6.2016

Tekopaikka

HUSLAB/Mykobakteriologian yksikkö, puh. (09) 4717 5991.

Indikaatiot

Tuberkuloosiepäily

Esivalmistelut

Tutkimus on tarkoitettu vain ulostenäytteille. HUOM! Ulostenäytteestä ei tehdä värjäystä!

Uudet Mycobacterium tuberculosis -löydökset lähetetään THL:n Turun osaston mykobakteerilaboratorioon herkkyysmääritystä varten.

Menetelmä

Viljely tehdään kaikista näytteistä sekä kiinteälle mykobakteerielatusaineelle (Mycobact 1, Orion) että nestemäiseen elatusaineeseen (MGIT, BBL).

Tulos valmiina

Negatiivinen tulos on valmiina kahdeksan viikon kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyteastia

Kierrekorkillinen ulostenäytepurkki.

Näytteenotto

Mykobakteerinäytteet on otettava steriiliin, tiiviiseen ja särkymättömään astiaan. Korkin on pysyttävä kiinni kuljetuksen aikana. Näytteet toimitetaan laboratorion kylmätiskiin +5 °C. Näytteet pakataan erillisiin muovipusseihin ja varustetaan tarpeellisin potilastunnistein. Kiireellisistä näytteistä soitetaan mikrobiologian laboratorioon, puh. 2842.

Näyte (minimi)

Ulosteen märkäisintä osaa sellaisenaan 4 - 5 ml. Näyte on syytä ottaa kolmena peräkkäisenä aamuna erikseen.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe kylmälähetyksenä, näytteet eivät saa kuitenkaan jäätyä.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Mycobacterium tuberculosis -löydös on merkitsevä.

Värjäyspositiivinen, geenimonistuksella tuberkuloosibakteerin suhteen negatiivinen näyte viittaa vahvasti atyyppiseen mykobakteeriin. Atyyppisen mykobakteerin löytyminen kliinisestä näytteestä edellyttää jatkotutkimuksia ja useimmiten useampaa kuin yhtä eristystä ollakseen merkitsevä.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*2.6.2016 Tarkennettu näyteastia.